Postup realizace

15.02.2019

Dům K - začali se osazovat dveře, obkládáme koupelny a dokončili jsme sklepní prostory

28.11.2018

Dům I - již má funkční SVJ a noví majitelé jsou již zabydlení

Dům J - většina bytových jednotek je předaná a někteří se již přestěhovali

Dům K - má již garážová vrata, pracujeme na vstupním "portálu" a terénu před domem, uvnitř děláme obklady a provádíme základní nátěr bílé. Cca za týden nás pak čeká práce v garážích - pokládka zámkové dlažby

06.09.2018

J - osazujeme dveře v 1PP, máme hotovou pokládku dlažby na lodžiích, dokončujeme koupelny, malujeme

K - v 1PP a 1NP děláme betony v ostatních patrech děláme pro ně přípravu, máme již hotové štuky

25.07.2018

J - pokládáme dlažbu ve společných prostorech a na lodžiích, obkládáme koupelny, pracujeme v 1 PP a montuje se výtah 

K - doděláváme fasádu domu, pracujeme na rozvodech a začínáme dělat omítky

22.06.2018
25.05.2018

I - děláme na vstupu a vjezdu do bytového domu, osazujeme dveře a doděláváme koupelny

J - příprava na betonáž a budeme dodělávat fasádu

K - děláme na rozvodech elektriky, vody a odpadu

09.05.2018

I - pokládáme podlahy, doděláváme společné prostory

J - budeme dělat betony a zateplujeme

K - děláme střechu a zateplujeme 

02.05.2018

V průběhu dubna a května pracujeme mj. na silnici a parkovacích stáních

05.04.2018

I - vyzdíváme sklepy, pracujeme na společných prostorech a doděláváme obkložení koupelen

J - doděláváme rozvody

K - pracujeme na baráku z venku

13.03.2018

I - provádí se montáž okeních parapetů, usazujeme vany, obezdíváme splachovací moduly

J - děláme rozvody vody a odpadu, máme postavené lešení kolem domu

K - i tady už stojí lešení kolem domu

26.02.2018

I - pokračujeme v obládání koupelen, budeme vyzdívat sklepní kóje

J - máme hotové omítky, budeme dodělávat rozvody vody

K - začneme pracovat na střeše

18.12.2017

I - máme téměř hotovou fasádu domu, uvnitř se začínají obkládat koupelny

J - doděláváme rozvody vody, odpadu a elektriky a nahazujeme zdi

K - pracujeme na střeše a máme všude usazená okna

08.11.2017

I - máme hotové zateplení a uvnitř jsou hotové vnitřní štuky

J - realizují se rozvody, máme v celém BD usazená okna

K - začínáme usazovat okna

Máme hotovou přípojku plynu.

22.10.2017

 

 

15.10.2017
11.10.2017

I - Máme usazená okna a hotové rozvody, pracujeme na omítkách 

J - Budeme dělat střechu a usazujeme okna

K - Máme hotové vnitřní příčky

12.09.2017

I - doděláváme rozvody vody a elektriky

J - jsou hotové příčky a pracujeme na střeše

K - vyzdíváme příčky

20.08.2017

I - vyzdíváme vnitřní příčky

J - začínáme zdít vnitřní příčky

K - doděláváme poslední NP

16.08.2017

I - podali jsme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - rozestavěná jednotka

J - podali jsme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - rozestavěná jednotka

K - stavíme 5NP

10.08.2017

I - Již máme hotovou ocelovou konstrukci pro střechu nad terasami

J- Jsme připraveni na montáž ocelové konstrukce

K- Brzy zahájíme vyzdívky (posledního) 5NP

01.08.2017

I - připravujeme se na montáž střechy

J - dokončené 4NP

K - dokončené 3NP

10.07.2017

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

15.06.2017

I - hotové 2NP

J - pracujeme na 2NP

K - dokončené 1PP

01.06.2017

I - dokončené 1NP

J - dokončené 1PP

K - stavíme 1PP

17.05.2017

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

12.05.2017

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici

03.05.2017
21.04.2017

Začínáme.